Hallitus 3 / 2018
Aika: 19.03.2018
Paikka: Kotka, maakuntatalo

Läsnä:
Arvila Tuija
Elomaa Jari
Helminen Harri
Hering Frank
Ivakko Elina
Kallström Riitta
Korpivaara Pekka
Koskiaho Vesa
Kuisma Risto
Käki Jari
Lehtinen Jussi
Lehtomäki Maija
Mikkola Jaakko
Nykänen Marjatta
Paatero Sirpa
Pakkanen Markku
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Spies Kaisa
Virtanen Sami

Vaiheet
23 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 §Pöytäkirjantarkastajien valinta
25 §Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja 20.2.2018
26 §Maakuntajohtajan päätös nro 7
27 §Vuoden 2018 kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän ja maaseututoimijan valinta
28 §Pohjoismainen saaristoyhteistyö
29 §CPMR:n yleiskokoukset 2018
30 §Raportti vuodelle 2017 myönnetyn ICT-rahoituksen käytöstä
31 §Lausuntopyyntö Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta
32 §Kannanotto koheesiopolitiikan 2020+ valmisteluun
33 §Hallituksen esitys laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
34 §Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) hankehaku 2018