20.11.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä
Aika: 20.11.2017
Paikka: Kotka, muutostoimisto (Karhulantie 30)

Läsnä:
Arvila Tuija
Elomaa Jari
Heinonen Jari
Helminen Harri
Hering Frank
Ivakko Elina
Kallio Osmo
Korpivaara Pekka
Koskiaho Vesa
Kuisma Risto
Käki Jari
Lehtinen Jussi
Lehtomäki Maija
Mikkola Jaakko
Niiranen Annikki
Nykänen Marjatta
Paatero Sirpa
Pakkanen Markku
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Spies Kaisa
Tiusanen Pentti
Ukkola-Paronen Sisko
Vanhala Toni
Virtanen Sami

Vaiheet
1 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §Pöytäkirjantarkastastajien valinta
3 §Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokousajankohdat kevät 2018
4 §Linjaukset Kymenlaakson TAHE-palveluista ja -järjestelmistä
5 §Maakunnan tietohallinnon perustamisen suunnitelma ja hankesuunnitelma sekä rahoitushakemus VM:lle
6 §SOTE-palvelujen palveluprosessien kuvaukset
7 §Maakuntapalvelujen palveluprosessien väliraportti 2; tilanne 30.9.2017
8 §Maakuntastrategian valmistelu
9 §Kymenlaakson Sote-kuntayhtymän valmistelun riippuvuudet ja kytkeytyminen esivalmisteluun – Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustaminen Kymenlaaksoon Kouvolan aloitteesta
10 §Valtiovarainministeriön päätös 25.10.2017 esivalmisteluavustuksen myöntämisestä (OHRY/MKH 20.11.2017)