VATE 18.10.2017
Aika: 18.10.2017
Paikka: Kotka, muutostoimisto (Karhulantie 30)

Läsnä:
Gunnar Leena
Haapanen Jorma
Karhu Päivi
Karhula Jyrki
Kouvo Juha
Kristeri Kari
Lantta Eija
Lehtinen Jussi
Mikkola Jaakko
Mäntynen Sirpa
Niiranen Annikki
Parkko Vesa
Rantamäki Pia
Salonen Anu
Silmäri Ulla
Uusitalo Minna

Vaiheet
1 §Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §Linjaukset Kymenlaakson TAHE-palveluista ja -järjestelmistä
3 §Maakunnan tietohallinnon perustamisen suunnitelma ja hankesuunnitelma sekä rahoitushakemus VM:lle
4 §Varapuheenjohtajien valinta
5 §Valmistelutoimielimen tehtävät esivalmisteluvaiheessa
6 §Yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana (VATE 18.10.2017)
7 §Muutosjohtamisen ja maakunnan valmistelun väliraportti ajalta 1.9.2016 - 30.9.2017
8 §SOTE-palvelujen palveluprosessien kuvaukset
9 §Maakuntapalvelujen palveluprosessien väliraportti 2; tilanne 30.9.2017
10 §Pidentyneen esivalmisteluvaiheen suunnitelma
11 §Maakuntastrategian valmistelu
12 §Esivalmisteluvaiheen nykyiset resurssit
13 §Valtionavustushakemus maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheeseen
14 §Maakuntauudistuksen viestintä / pidentynyt esivalmisteluvaihe
15 §Kymenlaakson Sote-kuntayhtymän valmistelun riippuvuudet ja kytkeytyminen esivalmisteluun – Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustaminen Kymenlaaksoon Kouvolan aloitteesta
16 §Seuraavat kokoukset