Hallitus 8 / 2017
Aika: 07.08.2017
Paikka: Kotka, maakuntatalo

Läsnä:
Helminen Harri
Hering Frank
Holmberg Kai
Hänninen Kari
Korpivaara Pekka
Lehtinen Esa
Lehtinen Jussi
Leppänen Jouko
Lonka Mirja
Mikkola Jaakko
Palm Sari
Puolakka Ilpo
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Suutari Heikki
Tinkanen Maritta
Tiusanen Pentti
Uski Mirja
Vanhala Toni

Vaiheet
94 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
95 §Pöytäkirjantarkastajien valinta
96 §Maakuntajohtajan päätökset 42 - 48
97 §Kotkan keskustan osayleiskaavan luonnos
98 §Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne sekä Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
99 §Hakemus valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilotteihin
100 §Kiinan kansantasavallan Hunanin maakunnan ja Kymenlaakson Liiton yhteistyön kehittäminen
101 §Redstone AERO OY:n lentopaikan ympäristölupahakemus