Valtuusto 1 / 2017
Aika: 24.04.2017
Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

Läsnä:
Airaksinen Katja
Bohm Tarja
Heinonen Jari
Helkala Maarit
Hellä Marjaana
Inkeroinen-Lalu Elina
Joffel Nina
Kaarlampi Vesa
Karvonen Tapio
Kasurinen Outi
Kilpeläinen Veijo
Kirjavainen Marika
Korpivaara Pekka
Käki Jari
Laine Raimo
Lehtinen Eemeli
Leppänen Jouko
Liimatainen Mervi
Liukkonen Jorma
Paatero Sirpa
Paloranta Pertti
Piipponen-Pekkola Seija
Pitko Eeva-Riitta
Porkka Matti
Posti Pekka
Rajantie Irma
Rouvari Sinikka
Sorvali Ritva
Vainio Vesa
Voutilainen Emmi
Wall Janne

Vaiheet
1 §Kokouksen avaus
2 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 §Pöytäkirjantarkastastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläolo
4 §Asioiden käsittelyjärjestys
5 §Tilinpäätös 2016 (valtuusto 24.4.2017)
6 §Arviointikertomus 2016 (valtuusto 24.4.2017)
7 §Henkilöstökertomus 2016 (valtuusto 24.4.2017)
8 §Hallintosääntö 1.6.2017 lukien (valtuusto 24.4.2017)
9 §Kuntalaisten aloitteet vuonna 2016
10 §Katsaus rakennerahastojen tilanteeseen
11 §Kokouksen päättäminen