Hallitus 6 / 2017
Aika: 05.06.2017
Paikka: Kotka, maakuntatalo

Läsnä:
Helminen Harri
Hering Frank
Holmberg Kai
Honkanen Hannah
Hänninen Kari
Ivakko Elina
Kallström Riitta
Larikka Jari
Lehtinen Esa
Lehtinen Jussi
Lehtola Leila
Lonka Mirja
Mikkola Jaakko
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Suutari Heikki
Tinkanen Maritta
Tiusanen Pentti
Uski Mirja

Vaiheet
66 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
67 §Pöytäkirjantarkastastajien valinta
68 §Maakuntajohtajan päätökset 32 - 36
69 §Maakuntajohtajan kesäloma 2017
70 §Kokouksen avaus
71 §Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
72 §Maakuntavaltuuston pöytäkirjanpitäjä
73 §Maakuntavaltuuston pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläpito
74 §Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
75 §Valtuustoryhmien muodostaminen
76 §Valtuuston vaalilautakunta
77 §Maakuntahallituksen jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
78 §Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
79 §Lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi
80 §Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite 2040
81 §Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja 18.4.2017
82 §Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta: Maakuntauudistuksen täytäntööpano ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi
83 §Liiton viraston antamat lausunnot 1.4.2017-31.5.2017
84 §Digiverstas (mkh)
85 §Digitaalisen tuotannon uudistaminen (mkh)
86 §SOTE-valinnanvapauskokeilu / maakuntahalliituksen kokous