Valtuusto 2 / 2016
Aika: 12.12.2016
Paikka: Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali

Läsnä:
Heinonen Jari
Hellä Marjaana
Inkeroinen-Lalu Elina
Joffel Nina
Kaarlampi Vesa
Karvonen Tapio
Kasurinen Outi
Korpivaara Pekka
Kossila Päivi
Käki Jari
Laine Raimo
Lehtomäki Maija
Leppänen Jouko
Liimatainen Mervi
Liukkonen Jorma
Mikkola Jaakko
Nykänen Marjatta
Paatero Sirpa
Paloranta Pertti
Piipponen-Pekkola Seija
Pitko Eeva-Riitta
Posti Pekka
Rajantie Irma
Rouvari Sinikka
Salonen Jarkko
Silmäri Ulla
Sorvali Ritva
Tujula Pirjo
Vainio Vesa
Valkeapää Reijo
Voutilainen Emmi

Vaiheet
1 §Kokouksen avaus
2 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 §Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
4 §Asioiden käsittelyjärjestys
5 §Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosipalkkiot
6 §Tulossuunnitelma 2017-2020 ja talousarvio 2017
7 §Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti
8 §Kymenlaakson luonnonvarastrategian seurantaraportti
9 §Kymenlaakson maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tavoitteet (valtuusto)
10 §Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
11 §Seuraava kokous
12 §Kokouksen päättäminen