Valtuusto 1 / 2016
Aika: 25.04.2016
Paikka: Kotkan Hörypanimo, luentosali (2. krs)

Läsnä:
Airaksinen Katja
Bohm Tarja
Haapaniemi Juha
Heinonen Jari
Helkala Maarit
Hellä Marjaana
Joffel Nina
Kaarlampi Vesa
Karvonen Tapio
Kilpeläinen Veijo
Kirjavainen Marika
Korpivaara Pekka
Käki Jari
Laine Raimo
Lehtinen Eemeli
Leppänen Jouko
Liimatainen Mervi
Liukkonen Jorma
Paatero Sirpa
Paloranta Pertti
Piipponen-Pekkola Seija
Pitko Eeva-Riitta
Posti Pekka
Rajantie Irma
Ristiniemi Sami
Rouvari Sinikka
Salonen Jarkko
Silmäri Ulla
Sorvali Ritva
Vainio Vesa
Valkeapää Reijo
Varjola Liisa
Voutilainen Emmi

Vaiheet
1 §Kokouksen avaus
2 §Kymenlaakson sote- ja itsehallintoalue
3 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 §Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
5 §Asioiden käsittelyjärjestys
6 §Tilinpäätös 2015 (valtuusto 25.4.2016)
7 §Arviointikertomus 2015 (valtuusto 25.4.2016)
8 §Henkilöstökertomus 2015 (valtuusto 25.4.2016)
9 §Maakuntajohtajan valinta (valtuusto 25.4.2016)
10 §Perussopimuksen muutos / Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä (valtuusto 25.4.2016)
11 §Eron myöntäminen kesäyliopiston johtokunnan jäsenelle ja uuden valinta (valtuusto 25.4.2016)
12 §Kuntalaisten aloitteet vuonna 2015
13 §Aloituspäätös, Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava 2040 (valtuusto 25.4.2016)
14 §Aluekehityskatsaus ohjelmakaudelta 2007-2013 (valtuusto 25.4.2016)
15 §Seuraava kokous
16 §Kokouksen päättäminen