Hallitus 7 / 2015
Aika: 07.09.2015
Paikka: Iitti, Vuolenkoski, Lossirannan kartano

Läsnä:
Haapaniemi Juha
Helminen Harri
Hering Frank
Holmberg Kai
Ivakko Elina
Kallström Riitta
Korpivaara Pekka
Lehtinen Esa
Lehtola Leila
Leppänen Jouko
Lindström Jari
Lonka Mirja
Pakkanen Antti
Palm Sari
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Tinkanen Maritta
Tiusanen Pentti
Uski Mirja

Vaiheet
87 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
88 §Pöytäkirjantarkastajat
89 §Maakuntajohtajan päätökset 27 - 37
90 §Maakuntavaltuuston kokouksen 8.6.2015 päätösten täytäntöönpano
91 §Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirjat 28.4. ja 8.5.2015
92 §Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmän pöytäkirjat 22.4. ja 25.6.2015
93 §Talouden toteutuminen 1.1. - 30.6.2015
94 §Muutos maakunnan yhteistyöryhmässä / ELY -keskus ja Metsäkeskus (7.9.2015)
95 §Lausunto SOVA -asetuksen 1 §:n muuttamisesta
96 §Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan 2016-2019 esitettävistä hankkeista
97 §Tulossuunnitelma ja tulostavoitteet vuodelle 2016
98 §Suunnittelujohtajan viran täyttäminen (7.9.2015)
99 §Karhulan teollisuuspuiston kehittäminen
100 §Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla
101 §Kymenlaakson Investment Promotion, Kymenlaakson investointimarkkinointi
102 §KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen
103 §Pacific-BRICS Business Solutions
104 §Raw Gamebusiness to Kymenlaakso - Raakapeli
105 §Resurssitehokkaat teolliset symbioosit
106 §Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa
107 §UuSimu2020
108 §3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä
109 §Kaasurenesanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta (esiselvitys)
110 §Ecool
111 §Ecool, investoinnit
112 §Datasaittien tuotteistus
113 §Pedagoginen Hub
114 §Logistiikkaverstas - esiselvitys
115 §Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntahallitusten kannanotto (7.9.2015)