Hallitus 5 / 2015
Aika: 18.05.2015
Paikka: Kotka, Maakuntatalo

Läsnä:
Haapaniemi Juha
Helminen Harri
Holmberg Kai
Hyttinen Jyrki
Hänninen Kari
Ivakko Elina
Korpivaara Pekka
Lehtinen Esa
Lehtinen Jussi
Leppänen Jouko
Lonka Mirja
Pakkanen Antti
Palm Sari
Pietarinen Ari
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Tinkanen Maritta
Tiusanen Pentti
Uski Mirja

Vaiheet
68 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
69 §Pöytäkirjantarkastajat
70 §Maakuntajohtajan päätökset 11 - 20
71 §Muutos maakunnan yhteistyöryhmässä / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (18.5.2015)
72 §Kymenlaakson kesäyliopiston kehittämissuunnitelma 2015 - 2020
73 §Kesäyliopiston rehtorin irtisanoutuminen 1.7.2015 lukien
74 §Liiton viraston antamat lausunnot 1.1. - 30.4.2015
75 §Maakuntahallituksen kokoukset elo- ja syyskuussa
76 §Maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi 2015 (18.5.2015)
77 §Lausunto liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä 27.4.2015
78 §Iitti pysyy osana Kymenlaakson maakuntaa (18.5.2015)