Hallitus 3 / 2015
Aika: 16.03.2015
Paikka: Kotka Maakuntatalo

Läsnä:
Haapaniemi Juha
Helminen Harri
Holmberg Kai
Korpivaara Pekka
Lehtinen Esa
Lehtinen Jussi
Lehtola Leila
Lindström Jari
Pakkanen Antti
Palm Sari
Puolakka Ilpo
Rautamaa Eeva
Seppälä Kirsi
Silmäri Ulla
Tinkanen Maritta
Tiusanen Pentti
Uski Mirja

Vaiheet
47 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
48 §Pöytäkirjantarkastajat
49 §Maakuntajohtajan päätökset 6 - 8 / Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja
50 §Lausunto liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä
51 §Toisen asteen ammatillinen koulutus / Selvitysmiehen ehdotuksen käsittely
52 §CPMR:n yleiskokoukset 2015
53 §Sopimus Helsingin EU toimistosta / Uudenmaan liitto
54 §KymRis Smart Specialisation in Northern Growth Zone (mkh 16.3.2015)
55 §Teolliset symbioosit
56 §EAKR-ohjelman toinen hakukierros