Tarkastuslautakunta 3 / 2020
Aika: 02.04.2020
Paikka: Sähköinen TEAMS-kokous

Läsnä:
Arola Mika
Harjumaaskola Jarkko
Malinen Ilpo
Varjola Liisa

Vaiheet
17 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18 §Edellisen kokouksen pöytäkirja
19 §Tilinarkastajan raportointi
20 §Kymenlaakson liiton tilinpäätös 2019 (TARLA 2.4.2020)
21 §Arviointikertomuksen valmistelu
22 §Seuraava kokous
23 §Muut mahdolliset asiat
24 §Pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
25 §Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus