Hallitus 3 / 2020
Aika: 17.02.2020
Paikka: Kouvola, Maakuntatalo, Kymenlaakso-sali

Läsnä:
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Helminen Harri
Hering Frank
Ivakko Elina
Korpivaara Pekka
Koskiaho Vesa
Kotiniemi Topias
Kuisma Risto
Käki Jari
Lehtinen Jussi
Lehtomäki Maija
Leppänen Jouko
Nykänen Marjatta
Pakkanen Markku
Peltonen Nina
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Spies Kaisa
Virtanen Sami

Vaiheet
17 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18 §Pöytäkirjantarkastajien valinta
19 §Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
20 §Maakuntajohtajan päätös
21 §Maakuntajohtajan vuosiloma talvi 2020
22 §Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 asettaminen julkisesti nähtäville
23 §Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta
24 §Vähähiilisyyttä matkailuun
25 §Xamk Game Studios
26 §Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteistyö / Kaakkois-Suomen raja-alueohjelma
27 §Muut asiat