Hallitus 5 /2019
Aika: 13.05.2019
Paikka: Kotka, Maakuntatalo

Läsnä:
Brask Nina
Helminen Harri
Hering Frank
Ivakko Elina
Kallström Riitta
Korpivaara Pekka
Koskiaho Vesa
Kotiniemi Topias
Kuisma Risto
Käki Jari
Lehtinen Jussi
Leppänen Jouko
Lonka Mirja
Mikkola Jaakko
Peltonen Nina
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Spies Kaisa
Virtanen Sami

Vaiheet
42 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
43 §Pöytäkirjantarkastajien valinta
44 §Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
45 §Maakuntajohtajan päätökset 17-22
46 §Lausuntopyyntö Uusimaa-kaava 2050, ehdotus
47 §Kannanotto valtakunnallisiin rataselvityksiin ja Kymenlaakson maakuntakaavan rataselvityksiin
48 §Kuntalaisaloitteet vuonna 2018 (hallitus 13.5.2019)
49 §AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä tilannekuvan välittäminen
50 §AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä tilannekuvan välittäminen, INVESTOINNIT
51 §BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa
52 §BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa, INVESTOINNIT
53 §Kymenlaakson matkailun digiloikka
54 §Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö
55 §Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö, INVESTOINNIT
56 §5G FINLOG - 5G Future Innovation Platform for Logistics
57 §Vähiin - Vähähiilisten innovaatioiden edistäminen
58 §Innovaatioiden kevät: Maakunnan yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
59 §ESGE - eSports Game Ecosystem
60 §Zero Co2
61 §Level up, Ruotsinsalmi 2020!
62 §EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 alueellinen valmistelu