VATE 31.10.2018
Aika: 31.10.2018
Paikka: Kotka, muutostoimisto (Karhulantie 30)

Läsnä:
Gunnar Leena
Karhula Jyrki
Kouvo Juha
Lantta Eija
Lehtinen Jussi
Mikkola Jaakko
Parkko Vesa
Rantamäki Pia
Ronkainen Ari
Salonen Anu
Silmäri Ulla
Toikka Vesa
Tommiska Katja
Veripää Heli

Vaiheet
1 §Kokouksen avaus
2 §Maakuntien tilannekuva
3 §Kymenlaakson maakuntastrategian tulevaisuus- ja toimintaympäristöskenaarioiden laatiminen (VATE 31.10.2018)
4 §Viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelma
5 §Kymsoten tilannekatsaus
6 §Osallisuuskysely Kymenlaakson kuntien asukkaille
7 §Taloudellinen riskikartoitus