5.11.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä
Aika: 05.11.2018
Paikka: Kotka, maakuntatalo

Läsnä:
Elomaa Jari
Heinonen Jari
Helminen Harri
Hering Frank
Ivakko Elina
Korpivaara Pekka
Koskiaho Vesa
Kuisma Risto
Käki Jari
Lehtinen Jussi
Lehtomäki Maija
Metsola Jyrki
Mikkola Jaakko
Niiranen Annikki
Nykänen Marjatta
Paatero Sirpa
Pakkanen Markku
Peltonen Nina
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Spies Kaisa
Tiusanen Pentti
Ukkola-Paronen Sisko
Veripää Heli
Virtanen Sami

Vaiheet
1 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 §Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmän 2019 kokousajankohdat
4 §Maakuntien tilannekuva
5 §Viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelma
6 §Kymenlaakson maakuntastrategian tulevaisuus- ja toimintaympäristöskenaarioiden laatiminen
7 §Kymsoten tilannekatsaus