Hallitus 7 / 2018
Aika: 13.08.2018
Paikka: Kotka, maakuntatalo

Läsnä:
Arvila Tuija
Elomaa Jari
Helminen Harri
Hering Frank
Ivakko Elina
Kallström Riitta
Korpivaara Pekka
Koskiaho Vesa
Kuisma Risto
Käki Jari
Lehtinen Jussi
Lehtomäki Maija
Leppänen Jouko
Mikkola Jaakko
Nykänen Marjatta
Paatero Sirpa
Pakkanen Markku
Rautamaa Eeva
Silmäri Ulla
Spies Kaisa

Vaiheet
85 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
86 §Pöytäkirjantarkastajien valinta
87 §Maakuntajohtajan päätökset 35 - 45
88 §Asiantuntijajäsenen täydentäminen maakunnan yhteistyöryhmään
89 §Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja 12.6.2018
90 §Toiminnalliset tavoitteet ja kuntamaksut vuodelle 2019
91 §Kymenlaakson vuoteen 2040 tähtäävän hiilineutraaliustavoitteen eteenpäin vienti
92 §Kymenlaakson maakuntakaava 2040, luonnos
93 §Maakunnan liittojen lausunto Kymenlaakson maakuntakaavan valmistelussa / ratalinjaus
94 §Porvoon ja Kouvolan väliseen rataan liityvien selvitysten päivittäminen
95 §Muutokset Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoon (mkh 13.8.2018)
96 §Esitykset maakuntavaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi
97 §VM:n ICT III rahoituspäätös
98 §Valmistelurahoitus vuonna 2018 ja esivalmisteluvaiheen pidentyminen
99 §Taloussuunnittelijan määräaikainen tehtävä
100 §Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018
101 §Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa (HITU)
102 §ETKOT - Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa
103 §Fiksu koti - investoinnit
104 §Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa
105 §Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista