Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
PEDAGOGINEN HUB

Hakija: Kouvolan kaupunki/ Kouvolan seudun ammattiopisto

Yhteyshenkilö:
  Asko Jaakkola puh. 020 615 8802

Vastuuviranomainen: Kymenlaakson Liitto

Ohjelmayhteys: Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Hankkeen tavoitteet:
Pedagoginen Hub -hankkeen tarkoituksena on erilaisten tilaratkaisujen, niihin liittyvien tietopalveluiden ja pedagogisten ratkaisujen avulla löytää uudentyyppisiä, innovatiivisia, ketteriä työskentely- ja oppimistapoja sekä tiimityöskentelyn muotoja. Näissä oppimisen tavoissa pyritään hyödyntämään luovan kollaboraation toimintatapoja, yhteisöllisyyttä, learning-on-demand -periaatteita ja tutkivan oppimisen keinoja. Tavoitteena on että tilat, TVT-ratkaisut ja niihin liittyvä pedagoginen ajattelu tukee mahdollisimman paljon innovatiivista toimintaa. Samalla kampusalueiden tilankäyttöratkaisut muuttuvat joustavimmiksi.

Hanke toteutetaan yhdessä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin kanssa.

Määrälliset tavoitteet:
Uudet pysyvät työpaikat 0 kpl
Uudet väliaikaiset työpaikat 0 htv
Syntyneet uudet yritykset 0 kpl

Projektin keskeiset toimenpiteet:

Hankkeessa rakennetaan KSAOon ja Ekamiin Pedagogisia Hubeja, jotka varustetaan nopeilla ja helposti liityttävillä wi-fi -yhteyksillä, tulostusmahdollisuuksilla sekä päätelaitteiden latauspisteillä.
Suunnitellaan Hubien sisustusarkkitehtuuri siten että se tukee kollaboratiivista työotetta. Hankkeessa hankitaan suurikokoisia, brainstorming -sessioihin soveltuvia kosketusnäyttöjä, jotka toimivat myös infotauluina.
Soveltuvin osin joissakin hubeissa on tarjolla myös 3D-tulostinpalveluja.
Hubeihin hankitaan myös akustisesti suunniteltuja, eristettyjä 'kuuntelutuoleja' eli pisteitä, joissa voi syventyä audiovisuaaliseen aineistoon kaikessa rauhassa.
Fyysisten tilojen ohella painopiste on myös virtuaalisilla, pilvipalveluihin perustuvilla oppimisympäristöillä, joiden sujuva käyttö mahdollistetaan hankittavilla mobiililaitteilla.
Tarjolle hankitaan lainattavia tablettitietokoneita, joiden varaaminen tapahtuu mobiilitunnistautumisen avulla, opiskelijakortilla tai -koodilla.
Tilassa voi toimia myös virtuaalinen kirjasto, johon liityntä tapahtuu esimerkiksi QR-koodien avulla.

Toteutusaika: 1.7.-30.11.2015

Kustannusarvio: 60 000 euroa
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus: 45 000 euroa ( 75,0 %)

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Projekti hyväksytään rahoituskelpoiseksi, jos sihteeristön jäsenet hyväksyvät kirjallisen menettelyn käytön, ja jos kukaan ei vastusta esitystä hankkeen rahoituskelpoisuudesta määräaikaan mennessä. Vastausaika päättyy 10.7.2015 klo 16.00. Vastaamatta jättäminen tarkoittaa esityksen hyväksymistä.

Päätös MYRS

Rahoituskelpoinen.

Esitys MYRS

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Pedagoginen Hub -hankkeen osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta ohjelmakaudella 2007-2013. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 57 200 euroa. Kouvolan kaupungille myönnetään EAKR ja valtion rahoitusta (momentilta 32.50.64) 69,9 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 40 000 euroa.

Kuluja voidaan hyväksyä hankkeen toteutusajalle 1.7. - 31.12.2015.

Kymenlaakson Liiton edustaja projektin ohjausryhmässä on aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström.

Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään EURA2007 -järjestelmän mukaisessa yksityiskohtaisessa projektipäätöksessä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------------------