Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
LOGISTIIKKAVERSTAS - ESISELVITYS

Hakija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy

Yhteyshenkilö:
  Teija Suoknuuti puh. 044 702 8517 sähköposti teija.suoknuuti@kyamk.fi

Vastuuviranomainen: Kymenlaakson Liitto

Ohjelmayhteys: Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Hankkeen tavoitteet:
1. Laaditaan projektisuunnitelma ja rahoitushakemus Logistiikkaverstaan toteuttamiseksi Kymenlaaksoon. Mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja ovat mm. syksyn ESR-haku 1.8. - 1.10.2015 tai Hämeen ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustusten ideahaku, joka alustavien tietojen mukaan umpeutuu 30.9.2015.
- Tuloksena on rahoitushakemus Logistiikkaverstaan toteuttamishankkeelle
2. Selvitetään logistiikkaan tarvittavat uudet oppimis- ja innovaatioympäristöt (esim. simulaatiotyökalut) yhteistyössä logistiikan opetuksen, alueen elinkeinoyhtiöiden ja muiden oppilaitosten kanssa, kilpailutetaan ja hankitaan tarvittavat työkalut.
- Tuloksena ovat uudet oppimis- ja innovaatioympäristöt, jotka voidaan ottaa heti käyttöön niin logistiikan opetuksessa kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Määrälliset tavoitteet:
Uudet pysyvät työpaikat 0 kpl
Uudet väliaikaiset työpaikat 0 htv
Syntyneet uudet yritykset 0 kpl

Projektin keskeiset toimenpiteet:

1. Laaditaan projektisuunnitelma ja rahoitushakemus Logistiikkaverstaan toteuttamiseksi Kymenlaaksoon.
2. Selvitetään ja hankitaan logistiikkaan tarvittavat uudet oppimis- ja innovaatioympäristöt (esim. simulaatiotyökalut).
3. Hankkeen hallinto ja viestintä

Toteutusaika: 1.8.-31.12.2015

Kustannusarvio: 60 000 euroa
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus: 42 000 euroa ( 70,0 %)

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Kymenlaakson Liitto myöntää tukea logistiikkaan tarvittavien uusien oppimis- ja innovaatioympäristöjen esim. simulaatiotyökalujen selvitykseen ja hankitaan (toimenpide 2).

Projekti hyväksytään rahoituskelpoiseksi, jos sihteeristön jäsenet hyväksyvät kirjallisen menettelyn käytön, ja jos kukaan ei vastusta esitystä hankkeen rahoituskelpoisuudesta määräaikaan mennessä. Vastausaika päättyy 10.7.2015 klo 16.00. Vastaamatta jättäminen tarkoittaa esityksen hyväksymistä.

Päätös MYRS

Rahoituskelpoinen toimenpiteen 2 osalta (uusien oppimis- ja innovaatioympäristöjen esim. simulaatiotyökalujen selvitys ja hankinta).

Esitys MYRS

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Logistiikkaverstas - oppimis- ja innovaatioympäristön kehittäminen -hankkeen osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta ohjelmakaudella 2007-2013. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 37 140 euroa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään EAKR ja valtion rahoitusta (momentilta 32.50.64) 70,0 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 25 998 euroa.

Kuluja voidaan hyväksyä hankkeen toteutusajalle 1.9. - 31.12.2015.

Kymenlaakson Liiton edustaja projektin ohjausryhmässä on aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström.

Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään EURA2007 -järjestelmän mukaisessa yksityiskohtaisessa projektipäätöksessä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------