Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN 8.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntavaltuusto teki kokouksessaan seuraavat päätökset:

1 §    Kokouksen avaus
2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
4 §    Asioiden käsittelyjärjestys
5 §    Tilinpäätös 2014 (8.6.2015)
6 §    Arviointikertomus 2014 (8.6.2015)
7 §    Henkilöstökertomus 2014 (8.6.2015)
8 §    Maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi 2015 (8.6.2015)
9 §    Päijät-Hämeen kanssa tehtävä yhteistyö (8.6.2015)
10 §    Ohjelmakauden 2007-2013 toteutuminen (8.6.2015)
11 §    EAY-ohjelmien hakutilanne (8.6.2015)
12 §    Katsaus hallitusohjelmaan Kymenlaakson näkökulmasta
13 §    Muut mahdolliset asiat
14 §    Kokouksen päättäminen

Esitys Hallitus

Todettuaan, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus panna päätökset täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------------------