Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
DATASAITTIEN TUOTTEISTUS

Hakija: Cursor Oy

Yhteyshenkilö:
  Marjo Luomi puh. 040 190 2575 sähköposti marjo.luomi@cursor.fi

Vastuuviranomainen: Kymenlaakson Liitto

Ohjelmayhteys: Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 1 Yritystoiminnan edistäminen

Hankkeen tavoitteet:
Kotkan-Haminan seutu on kärsinyt viime vuosina voimakkaasta rakennemuutoksesta, minkä vuoksi seudun elinkeinorakennetta on pyritty uudistamaan ja monipuolistamaan. Seudun markkinointi osaajille ja sijoittumista suunnitteleville yrityksille tulee korostumaan entisestään osana elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämistä. Osana elinkeinorakenteen uudistamista on Kotkan-Haminan seudulla pyritty houkuttelemaan datacentereitä, koska  globaalisti palvelinkeskusmarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Eurooppaan on tulossa arviolta jopa 60 uutta miljardiluokan investointia vuoteen 2020 mennessä. Suomessa työllisyysvaikutus voisi parhaimmillaan olla 50 000 henkilötyövuotta vuoteen 2025 mennessä.

Datacenter -tuotteistushankkeen avulla tuotteistetaan erilaisiin datacenter-tarpeisiin soveltuvia lokaatioita. Projektin tavoitteena on vahvistaa seudun edellytyksiä toimia "The One-stop-shop"-mallin mukaan konseptointi-, projektisuunnittelu-, rakennus- ja starttaus- sekä käynnissä- ja ylläpitovaiheessa. Tuotteistus tehdään yhteistyössä kuntien, energiayhtiöiden, verkko-operaattorien, insinööritoimistojen, rakennusyhtiöiden sekä Invest in Finlandin kanssa. Hankkeen tuloksena saadaan www.kotkahamina.fi -sivustolle laadukas, edustava ja selkeä kokonaisuus seudun tarjonnasta.

Määrälliset tavoitteet:
Uudet pysyvät työpaikat 0 kpl
Uudet väliaikaiset työpaikat 0 htv
Syntyneet uudet yritykset 0 kpl

Projektin keskeiset toimenpiteet:

1. Kartoitetaan ja priorisoidaan eri profiileilla olevia tontteja kuntien kanssa.
2. Valituille tonteille laaditaan tuotteistus-/myyntimateriaali, jossa laadukkaasti kuvattu:
primäärit tontit kuntien kanssa, tonttien sijainti ja saavutettavuus, kaavoitus (aikataulu), sähköliittymät (myös varayhteydet), muut energiavaihtoehdot, dataverkkoyhteydet, jäähdytysratkaisut, vesi- ja viemäriratkaisut, rakennus- ja ympäristölupien lupaprosessien etukäteisvalmistelut (aikataulu).
3. Näitä tukemaan tuotetaan hyvä sekä riittävä kuva- ja kaavioaineisto: sähköverkostosta, dataverkosta, ilmakuvat lokaatioista, rakennusten havainnekuvat ilmakuvien päälle.
4. www.kotkahamina.fi/datacenters -sivustolle sekä tulostettavaan muotoon laadukas, edustava ja selkeä kokonaisuus seudun tarjonnasta potentiaalisin vaihtoehdoin keskusteluihin mahdollisten investoreiden ja sijoittuvien yritysten kanssa. Verkkosivujen päivitys ja ylläpito.
5. Neuvottelut mahdollisten sijoittajien kanssa mm. kansainvälisten investoritapahtumien yhteydessä.

Tuotteistustyö tehdään yhteistyössä mm. kuntien (kaavoitus ja luvitus), energiayhtiöiden, verkko-operaattoreiden, insinööritoimistojen, rakennusyhtiöiden sekä Invest In Finlandin kanssa.

Toteutusaika: 1.7.-31.12.2015

Kustannusarvio: 59 060 euroa
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus: 41 342 euroa ( 70,0 %)

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Projekti hyväksytään rahoituskelpoiseksi, jos sihteeristön jäsenet hyväksyvät kirjallisen menettelyn käytön, ja jos kukaan ei vastusta esitystä hankkeen rahoituskelpoisuudesta määräaikaan mennessä. Vastausaika päättyy 10.7.2015 klo 16.00. Vastaamatta jättäminen tarkoittaa esityksen hyväksymistä.

Päätös MYRS

Rahoituskelpoinen.

Esitys MYRS

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Datasaittien tuotteistus -hankkeen osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta ohjelmakaudella 2007-2013. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 57 800 euroa. Cursor Oy:lle myönnetään EAKR ja valtion rahoitusta (momentilta 32.50.64) 70,0 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 40 460 euroa.

Kuluja voidaan hyväksyä hankkeen toteutusajalle 1.7. - 31.12.2015.

Kymenlaakson Liiton edustaja projektin ohjausryhmässä on aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström.

Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään EURA2007 -järjestelmän mukaisessa yksityiskohtaisessa projektipäätöksessä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------------------