Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 27 - 37
 • Päätös nro 27 / Maakuntasuunnittelijalle myönnetty teknisen sopimuksen mukainen ammattilisä 8 %.
 • Päätös nro 28 / Maakuntasuunnittelijan palkallinen loma 27.-31.7.2015.
 • Päätös nro 29 / Aluekehitysjohtajan vuoden 2014 pitämättömät vuosilomat
 • Päätös nro 30 /  Cursor Oy:lle on myönnetty maakuntajohtajan päätöksellä 30.3.2014 Kymenlaakso-Brazil Business Connections -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 45 500 € (70 % kokonaiskustannuksista). Viitaten tähän tehtyyn päätökseen, liitto maksaa ko. hankkeen kuntarahoitusosuudesta 50 % (5 850 €).
 • Päätös nro 31 / ArcGis Online-palvelun käyttöönoton ja konsultoinnin tilaus ESRI Finlandilta.
 • Päätös nro 32 / Ulkomaan matkamääräys: kansainvälisten asiain päällikön osallistuminen kutsuvieraana Brasilian Amazonasin osavaltion vierailulle 25.6.-2.7.2015. Amazonasin osavaltio on kutsujana maksanut lento- ja majoituskustannukset.
 • Päätös nro 33 / Toimistosihteerin palkaton työloma 21. - 27.9.2015.
 • Päätös nro 34 / Kymenlaakson kesäyliopiston vt. rehtorin palkka 1.7.2015 - 30.6.2016.
 • Päätös nro 35 / Tietohallintosuunnittelijan osallistuminen kuntajohtajien SM Golf-tapahtumaan Iitissä 7.8.2015.
 • Päätös nro 36 / Liiton osallistuminen kansainvälisen merikokousverkoston ylläpitoon vuosien 2015-2015 aikana 2 000 € / vuosi.
 • Päätös nro 37 / Kansainvälisten asiain sihteerin sivutoimilupa Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen jäsenen  tehtävien hoitoon työajan puitteissa.
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------