Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMAAN 2016-2019 ESITETTÄVISTÄ HANKKEISTA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 8.6.2015 maakuntien liittojen lausuntoa opetus- ja kulttuuriministeriölle laatimastaan esityksestä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2016-2019. Suunnitelmaan esitetään hankkeita, joiden arvioidut rakennuskustannukset ovat vähintään 700 000 € (alv 0 %).

Etelä-Suomen AVI:n esitys liikuntapaikkojen perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestykseksi Kymenlaakson hankkeiden osalta oli seuraava:

Vuosi 2016
Kouvola; Haanojan uimahallin peruskorjaus; 2. sijalla (sisältyy OKM:n rahsuun 2015-2018)

Vuosi 2017
Iitti; Vuolenkosken liikuntahalli; 5. sijalla (ei sisälly OKM:n rahsuun 2015-2018)

Valtakunnallisesti merkittäviin liikuntapaikkahankkeisiin vuodelle 2016 sisältyy 2. sijalla KymiRing moottorirata.

Kymenlaaksosta on esitetty myös seuraavia hankkeita, joita AVI ei esittänyt sisällytettäväksi OKM:n rahsuun 2016-2019:

V. 2016 Kotkan urheilukeskuksen aurinkokatsomo, v. 2018 Kotkan urheilukeskuksen kehittäminen, Puistolan kenttä.

AVI:n esityksen lähtökohtana on ollut OKM:n marraskuussa 2014 vahvistama liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2015-2018, Esitystä laadittaessa on myös huomioitu mahdollisesti tuleva muutos, jossa rahoitussuunnitelmaan mukaan otettavien hankkeiden vähimmäiskustannusarviota nostetaan nykyisestä. Suunnitelmaan ei esitetty alle miljoonan euron hintaisia hankkeita. OKM:n vahvistamaan rahoitussuunnitelmaan sisältyi Kymenlaaksosta Kouvolasta Haanojan uimahallin peruskorjaus (v. 2016 avustus 800 000 €) sekä KymiRing Oy:n hanke (v. 2015 avustusta 1 000 000 € ja v. 2016 avustusta 2 000 000 €).

Kymenlaakson Liitto on lausuntonaan todennut seuraavaa:

Vuodelle 2016 toiselle sijalle on asetettu Kouvolan kaupungin Haanojan uimahallin peruskorjaushanke. Esitys on perusteltu. Kymenlaakson Liitto pitää tärkeänä, että Haanojan uimahallin peruskorjaus kuuluu OKM:n rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2016. Lisäelementtinä uimahallin peruskorjaukseen tulee jatkossa kuulumaan profiloituminen kuntoutuspalvelujen/ - erityisliikuntapalvelujen suuntaan. Uimahallin peruskorjaus kuuluu kuntasuunnitelman rahoitushankkeisiin.

Vuodelle 2017 viidennelle sijalle on asetettu Iitin kunnan Vuolenkosken liikuntahalli. Vuolenkoski on elinvoimainen ja kehittyvä kyläyhteisö, joka tarvitsee myös liikuntahallitilat.

Valtakunnallisesti merkittävissä hankkeissa toiselle sijalle on asetettu KymiRing-moottoriratahanke.

Kymenlaakson Liitto esittää, että valtakunnallisesti merkittävälle KymiRing -  liikuntapaikkahankkeelle myönnettäisiin liikuntapaikka-avustusta yhteensä 3 milj. € siten, että vuonna 2016 myönnetään valtionavustusta 2 milj. €.

KymiRing-hanke on koko maakunnan kärkihankkeita, jolla on laajat valtakunnalliset ja kansainväliset heijastusvaikutukset. Valmistuessaan hanke kokonaisuutena tulee työllistämään useita satoja ihmisiä.

KymiRing toimii myös koko väestön liikuntapaikkana, joka palvelee laaja-alaisesti eri väestöryhmien liikuntatarpeita. Erityisesti lapsi- ja nuorisourheilu saa suorituspaikan myös muille kuin moottoriurheilulajeille. Lajeina voidaan mainita lento- ja koripallo, juoksulajit, suunnistus ja hiihtourheilu.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------------------------