Hallitus 6 / 2015 08.06.2015
SUUNNITTELUJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa suunnittelujohtajan virasta 1.10.2015 lukien eläkkeelle jäämisen johdosta.

Maakuntavaltuusto on perustanut suunnittelujohtajan viran 4.12.2006.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan maakuntajohtajan virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollista kokemusta. Maakuntahallitus päättää muiden virkojen kelpoisuusehdoista.

Maakuntahallitus on 15.1.2007 hyväksynyt suunnittelujohtajan viran kelpoisuusehdoiksi opistotasoisen tutkinnon sekä kokemusta maankäytön että aluesuunnittelun tehtävistä.

Suunnittelujohtajan tehtäviin kuuluvat alueiden käytön suunnittelu, liikennejärjestelmäsuunnittelun koordinointi ja kansainvälinen toiminta.

Suunnittelujohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5 002,90 € (teknisten sopimus).

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

- merkitsee tiedoksi Ari Pietarisen irtisanoutumisilmoituksen 1.10.2015 alkaen

- hyväksyy suunnittelujohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tuntemuksen maankäytöstä ja kokemuksen kansainvälisistä toiminnasta

- julistaa suunnittelujohtajan viran haettavaksi

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esa Lehtinen esitti, että koulutusvaatimukseksi hyväksyttäisiin soveltuva korkeakoulututkinto. Esitystä ei kannatettu.

------------------