Hallitus 6 / 2015 08.06.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Lehtola ja Leppänen, seuraavina Lindström ja Lonka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 12.6.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Lehtola ja Jouko Leppänen.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 12.6.2015.

Suunnittelujohtaja Ari Pietariselle luovutettiin tämän asian käsittelyn aikana Tasavallan Presidentin 8.5.2015 myöntämä yli-insinöörin arvonimi.

-------------------