Hallitus 6 / 2015 08.06.2015
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.5 -31.5.2015
  • Kaakkois-Suomen ELY -keskus, lausunto Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 1.5.2015
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, lausunto liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä. 11.5.2015
  • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto kalastusasetusluonnoksesta. 19.5.2015
  • Kaakkois-Suomen ELY -keskus, lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Ekokem-Palvelu Oy:n Kouvolan teollisuusjätekeskuksen laajennus, Keltakankaan Hyötyvirta.alue, Kouvola. 19.5.2015
  • Heikki Kauppi, lausunto asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen ( Kouvolan teollisuusjätekeskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, Ekokem 32/001) 19.5.2015
  • Oikeusministeriö, lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä " Käräjäoikeusverkoston kehittäminen". 28.5.2015
  • Haminan kaupunki, lausunto asemakaavan muutosluonnos Syväsataman kaupunginosassa Haminan ölysatamassa. 21.5.2015
  • Kaakkois-Suomen ELY -keskus, lausunto lunastuslain mukainen kuuleminen ( Kullaan lähteet) 25.5.2015
  • Kotkan kaupunki, lausunto asemakaavan muutos Helilä, kaava nro 0115, OAS. 26.5.2015
  • Viroladen kunta, lausunto maa-ainesten ottamislupahakemuksesta Virolahden kunnan Pajulahden kylän tilalle Kuokka 935-419-6-1. 26.5.2015
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------