Valtuusto 1 / 2015 08.06.2015
OHJELMAKAUDEN 2007-2013 TOTEUTUMINEN (8.6.2015)

Ohjelmakauden 2007-2013 EAKR ja ESR hankkeita on käynnissä vielä 12 kpl. Kehittämishankkeita voi toteuttaa elokuun loppuun saakka. Teknisen tuen hankkeet päättyvät 31.12.2015.

Ohjelmakauden 2007-2013 tulokset esitellään kokouksessa.

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.

Päätös Valtuusto

Merkittiin tiedoksi aluekehitysjohtaja Jussi Lehtisen selostus ja todettiin, että ohjelmakauden loppuraportti esitellään seuraavassa kokouksessa.

----------------------