Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
KARHULAN TEOLLISUUSPUISTON KEHITTÄMINEN

Hakemusnumero: 300659
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 23.3.2015 Päättymispäivämäärä 31.12.2017

Hankkeen sisältö
Karhulan Teollisuuspuiston kehittäminen- hanke jatkaa teollisuuspuistoyhdistyksen aiemmissa hankkeissa tehtyjä ja oikeiksi havaittuja linjauksia sekä käynnistettyjä ja hyviä tuloksia antaneita toimenpiteitä: alueen ja toimitilojen markkinointi ja vanhojen toimitilojen uudelleenkäytön suunnittelu ja alueen teollisen historian ja kulttuurin tallennus.
Hankkeen keskeisin ja pitkäkestoinen tavoite on Karhulan Teollisuuspuiston jatkuva ja kokonaisvaltainen kehittäminen, yritysrakenteen uudistaminen, eritysesti pk- yritysten kehittäminen ja tukeminen sekä liiketoiminnan ja työpaikkojen lisääminen. Teollisuuspuiston ainutlaatuisen teollisuushistorian ja kulttuuristen arvojen tallennus on tärkeä osa alueen markkinointia ja omintakeista identiteettia, jota myös teollisuuspuiston uudet yritykset arvostavat ja hyödyntävät omassa toiminnassaan ja markkinoinnissaan. Hanke auttaa merkittävästi Teollisuuspuiston markkinointia ja sitä kautta uuden liiketoiminnan, yritysten ja työpaikkojen kasvua alueella. Uusien pk- yritysten tulo perinteiseen teollisuusyhteisöön uudistaa totuttuja toimintatapoja ja käytäntöjä sekä avaa uusia mahdollisuuksia.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Kotka

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 0
2 Ostopalvelut 808 170 €
3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
4 Matkakustannukset 0
5 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
6 Rakennukset ja maa-alueet 0
7 Muut kustannukset 0
8 Välilliset kustannukset 0
Kustannukset yhteensä 808 170 €
9 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 808 170 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 555 000 € (68,7 %)
2 Kuntien rahoitus 15 000 € (1,9 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 238 170 € (29,5 %)
Rahoitus yhteensä 808 170 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke on maakuntaohjelman mukainen. Karhulan teollisuuspuisto ry on aikaisemmin toteutetun hankkeen aikana saavuttanut hyviä tuloksia. Teollisuuspuistoon sijoittui uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja syntyi 30. Perinteisen teollisuuden rinnalle on tullut uusia toimialoja. Teollisuusalueen kehittämisellä on myös kulttuurihistoriallista merkitystä. Kymenlaakson Liitolla on myöntövaltuutta toimintalinjassa 1 vähän jäljellä eikä Karhulan teollisuuspuiston kehittämishanke noussut saapuneiden hankkeiden keskinäisen vertailun perusteella rahoitettavien hankkeiden joukkoon.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Karhulan teollisuuspuiston kehittäminen -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------