Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2015 26.05.2015
OHJELMAKAUDEN 2007-2013 TOTEUTUMINEN (26.5.2015)

Ohjelmakauden 2007-2013 EAKR ja ESR hankkeita on käynnissä vielä 12 kpl. Kehittämishankkeita voi toteuttaa elokuun loppuun saakka. Teknisen tuen hankkeet päättyvät 31.12.

Ohjelmakauden 2007-2013 tulokset esitellään seuraavassa MYR:n kokouksessa.

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Seuraavassa kokouksessa ohjelmakauden tuloksia esitellään laajemmin.

----------