Hallitus 5 / 2015 18.05.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Lehtinen, seuraavina Lehtola ja Leppänen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 22.5.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Holmberg ja Esa Lehtinen.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 22.5.2015.

----------------------------------