Valtuusto 1 / 2015 08.06.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Maakuntavaltuuston 18.3.2013 päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta maakuntatalolla torstaina 11.6.2015 ja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla perjantaina 12.6.2015.

Esitys Valtuusto

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 12.6.2015.

Päätös Valtuusto

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Ristiniemi ja Matti Porkka.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla 12.6.2015.

---------------------