Valtuusto 1 / 2015 08.06.2015
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Kutsut kokoukseen asia- ja esityslistoineen on postitettu 25.5.2015 eli sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kutsu asia- ja esityslistoineen on toimitettu tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Asialista on asetettu nähtäville Liiton julkisten kuulutusten ilmoitustaululle.

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan nimenhuuto toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä.

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perussopimuksen 18 §:n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
2/3 valtuutetuista on saapuvilla.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan jokaisella maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai esteellinen, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle
varajäsenelle.

Liite

Esityslistan liitteenä on luettelo maakuntavaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä.

Jäsenluettelo 2013-2016.pdf   (61kt)
Esitys Valtuusto

Puheenjohtaja toteaa
1. läsnäolevat valtuutetut, esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut
2. läsnäolevat maakuntahallituksen jäsenet ja asiantuntijat
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Päätös Valtuusto

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kun paikalla oli 32 valtuutettua tai varavaltuutettua.

Maakuntahallituksen jäsenistä oli paikalla puheenjohtaja Harri Helminen (klo 11-12.10 §§ 1-8), Kai Holmberg, Esa Lehtinen, Leila Lehtola, Antti Pakkanen, Eeva Rautamaa, Maritta Tinkanen, Pentti Tiusanen (klo 11-12.30 §§ 1-12) ja Mirja Uski (klo 11-12.12 §§ 1-8).

Asiantuntijoista paikalla olivat maakuntajohtaja Juha Haapaniemi, suunnittelujohtaja Ari Pietarinen, aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, kv-asiain päällikkö Toni Vanhala, hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen, vt. rehtori Elina Ivakko ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri.

--------------------------