Valtuusto 1 / 2015 08.06.2015
ARVIOINTIKERTOMUS 2014 (8.6.2015)

Tarkastuslautakunta 26.3.2015:

Lautakunta valmistelee arviointikertomusta 2014. Luonnos on lähetetty eri lähetyksenä jäsenille.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2014 arviointikertomus ja lähetetään se maakuntavaltuustolle.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

-----------

Maakuntahallitus 13.4.2015:

Esitys: Merkitään tiedoksi arviointikertomus, joka on maakuntavaltuuston käsittelyssä 8.6.2015.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------

Liite

Esityslistan liitteenä tarkastuslautukunnan arviointikertomus 2014.

Arviointikertomus 2014.pdf   (553kt)
Esitys Valtuusto

Merkitään arviointikertomus tiedoksi.

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------