Hallitus 4 / 2015 13.04.2015
MAAKUNNAN LIITTOJEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KUNNALLISTEN ELINKEINOYHTIÖIDEN VETÄMISSÄ YRITYSTEN VERKOSTOHANKKEISSA

Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Taina Susiluodolle on jätetty kirjelma maakuntien liitojen rahoitusmahdollisuuksista kunnallisten elinkeinoyhtiöiden vetämissä yritysten verkostohankkeissa.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on käynnistänyt selvityshankkeen, jonka tavoitteena on selvittää seudullisten kehittämisyhtiöiden roolia ja kartoittaa sellaisia yritystoiminnan esteitä, jotka hidastavat alueiden elinkeinorakenteen uudistamista. Selvityksen tekee kaupunkineuvos Markku Andersson.

Selvitys kytkeytyy viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävien järjestämiseen ja rakenteiden uudistamiseen sekä täydentää osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön yritystukijärjestelmän uudistamista.

Kymenlaakson Liitosta on oltu yhteydessä selvitysmieheen.

Liite

Esityslistan liitteenä TEM:lle lähetetty kirje maakunnan liittojen rahoitusmahdollisuuksista.

Kirje rahoitusmahdollisuuksista.pdf   (201kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------------------