Hallitus 4 / 2015 13.04.2015
KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILANNEKATSAUS

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk Oy) omistavat Mikkelin, Kotkan, Kouvolan ja Savonlinnan kaupungit siten, että sekä Kymenlaakson että Etelä-Savon Kaupungit omistavat kumpikin 50 % osakekannasta. Xamk Oy omistaa Kymenlaakson (Kyamk) ja Mikkelin (Mamk) ammattikorkeakoulut, joilla molemmilla on vielä oma toimilupa. Ammattikorkeakoulut fuusioituvat yhdeksi ammattikorkeakouluksi 1.1.2017 ja niille valittiin tätä ennakoiden yhteinen johto helmikuussa 2015.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen antaa maakuntahallitukselle katsauksen ammattikorkeakoulun tilanteesta.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi Jussi Lehtisen selostus.

Maakuntahallituksen jäsen Pentti Tiusanen ja Jari Lindström poistuivat kokouksesta klo 11.30.

----------------------------------