Hallitus 4 / 2015 13.04.2015
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.3.2015

1.1. - 31.3.2015 kirjanpidon mukaiset toimintatuotot olivat 674 448,25 € (toteutumisaste 26 %) ja toimintakulut olivat - 593 313,68 € (toteutumisaste 23 %), joten vuosikate oli positiivinen + 81 134,57 €. Talousarvion mukainen vuosikatetavoite on 0 €.

Alkuvuoden aikana kaikki määrärahat ovat toteutuneet arvioitua parempina. Itsehallinnoituihin projekteihin on kirjattu tulona 40 000 €, joka on tarkoitettu Vaalimaan taidekilpailun toteuttamiseen. Kuluja ei ole vielä syntynyt.

Liite

Esityslistan liitteenä tuloslaskelman ja määrärahojen toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2015.

Tuloslaskelma ja tot vertailu.pdf   (78kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------------------