Hallitus 4 / 2015 13.04.2015
KYMENLAAKSON LIITON VIESTINNÄN PERIAATTEET

Viestintä on oleellinen osa kaikkea toimintaa Kymenlaakson Liitossa. Viestinnällä tehdään näkyväksi liiton tavoitteita, toimintaa ja tuloksia.

Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan liiton viestinnästä ja tuottaa viestintäsisältöä omaan asiantuntemukseen ja tehtäviin liittyen. Johdon ja asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu myös seurata keskustelua eri medioissa sekä osallistua siihen oikea-aikaisesti ja ennakkoluulottomasti. Liiton viestintää suunnittelee ja koordinoi johtoryhmä ja toteuttaa henkilöstö.

Viestinnän periaatteilla on tarkoitus edistää nykyistä parempaan viestintään.  Kotisivut uudistetaan vuoden 2015 aikana ja Twitter-tili otetaan käyttöön touko-kesäkuussa.

Liite

Esityslistan liitteenä viestinnän periaatteet.

Viestinnän peritaatteet 2015   (328kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään liitteen mukaisina.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------------------