Tarkastuslautakunta 2 / 2015 26.03.2015
TILINPÄÄTÖS 2014 (26.3.2015)

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 23.2.2015 § 43. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Maakuntajohtaja, suunnittelujohtaja, kesäyliopiston rehtori, hallintopäällikkö ja aluekehityssuunnittelija esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys

Tarkastuslautakunta päättää:

  • lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi
  • esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.
Päätös

Esityksen mukaisesti