Hallitus 4 / 2015 13.04.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Tinkanen ja Tiusanen, seuraavina Uski ja Holmberg.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 17.4.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Maritta Tinkanen ja Mirja Uski.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 17.4.2015.

-------------------------------------------