Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
SOPIMUS HELSINGIN EU TOIMISTOSTA / UUDENMAAN LIITTO

Kymenlaakson Liitolla on 1.7.2011 alkaen ollut Uudenmaan liitton kanssa sopimus Helsinki EU toimiston palveluista Brysselissä. Toimiston ylläpitäjinä ovat olleet Helsingin kaupunki, Helsingin Yliopisto ja Uudenmaan liitto. Helsinki EU-toimisto on toiminut juridisesti Helsingin kaupungin organisaatiossa. Kymenlaakson Liitto on ollut osakkaana ns. maakuntakonsortiossa, jossa ovat mukana myös Päijät-Hämeen ja Hämeen liitot.

Helsinki EU-toimiston ylläpito on siirtynyt 1.1.2015 kokonaan Uudenmaan liiton vastuulle, mistä syystä sopimus uudistetaan. Toimiston sopimuskumppaneita ovat tällä hetkellä Uudenmaan liitto (ylläpitäjä), Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto, Päijät-Hämeen liitto, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Laurea ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

Vuonna 2014 Kymenlaakson Liitto osallistui toimiston ylläpitokuluihin 24 714,20 €:n rahoitusosuudella. Talousarvion mukaan kulut ovat 26 000 € v. 2015 ja 34 500 € vuonna 2016.

Toimiston palvelut ovat kymenlaaksolaisten toimijoiden käytettävissä. Palvelujen käytöstä on sovittava Kymenlaakson Liiton kanssa.

Liite

Esityslistan liitteenä sopimusluonnos.

Sopimus   (106kt)
Suunnitellut rahoitusosuudet   (105kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy uusitun sopimuksen Helsinki EU-toimiston ylläpidosta. Sopimus tulee voimaan 1.1.2016 alkaen.

Samalla maakuntahallitus toteaa, että 1.7.2011 voimaantullut sopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2015.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------