Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS / SELVITYSMIEHEN EHDOTUKSEN KÄSITTELY

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee edelleen lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen järjestämislupiin sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten taloudellisten edellytysten arviointiin liittyviä lainsäädäntömuutoksia.

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen selvitystyöstä laadittu loppuraportti ja selvitysmiehen ehdotus on lähetetty koulutuksen järjestäjien ja kuntien käytettäväksi. Selvitysmiehen ehdotus esiteltiin koulutuksen järjestäjien ja kuntien edustajille 18.2. pidetyssä tilaisuudessa, johon osallistui noin 70 henkilöä.

Selvitysmieheltä on saatu lisätietoja mahdolliseen jatkovalmisteluun liittyen. Muistio on liitteenä.

Sivistysvaliokunta ei saanut valmiiksi järjestämislakiesitystä koskevaa mietintöä eduskunnan käsiteltäväksi ennen eduskuntavaaleja.Rahoituslain muutosesitys käsitellään eduskunnassa näiden valtiopäivien aikana.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä selvitysmieheltä saatu mahdolliseen jatkovalmisteluun liittyvä muistio.

Selvitysmiehen muisto   (80kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Maakuntajohtajan kokouksessa muuttama esitys: Maakuntahallitus katsoo, että toisen asteen koulutuksen yhteistyötä tulee viedä eteenpäin. Yhteistyön tiivistämiselle ei ole mitään laillisia esteitä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin kokouksessa muutettu maakuntajohtajan ehdotus.

----------