Tarkastuslautakunta 1 / 2015 12.03.2015
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on päättänyt 19.9.2013 § 4, että se tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa.

Esitys tarkastuslautakunta

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaisesti.