Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Palm ja Rautamaa, seuraavina Tinkanen ja Tiusanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.3.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Sari Palm ja Eeva Rautamaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.3.2015.

----------