Hallitus 2 / 2015 23.02.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Palm ja Rautamaa.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.2.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Lonka ja Antti Pakkanen.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 27.2.2015.

---------------