Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
E14-TIEN JATKAMINEN RUOTSISTA SUOMEN PUOLELLE

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistävään kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. Tiet johtavat maasta toiseen ylittäen valtakuntien rajat. Verkoston numerointi on Yhdistyneiden kansakuntien alaisen Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa. Suomessa ovat Eurooppatiet E4, E8, E12, E18, E63 ja E75. Suomessa ei ole E18 lukuun ottamatta muita poikittaisia Eurooppateitä.

E14 eli Eurooppatie 14 kulkee Norjan Stjördalista Ruotsin Sundsvalliin. Tämä poikittaistie on 455 kilometriä pitkä. Tieyhteys ei jatku Pohjanlahden yli itään Suomen puolelle. E14 tien jatkamista Suomen puolelle on valmisteltu Satakunnassa ja Pirkanmaalla sekä Ruotsissa sundsvallilaisten kanssa. E14 voisi jatkua Porin sataman ja kaupungin kautta Tampereelle. E14 tulisi jatkua valtatietä 12 pitkin Tampereelta Lahteen ja Kouvolaan ja sieltä edelleen Kouvolasta etelään nykyistä valtatietä 15 pitkin E18 tielle ja edelleen Vaalimaalle Venäjän rajalle.

Kymenlaakson Liitto yhtyy Satakuntaliiton ja Pirkanmaan liiton esitykseen Liikennevirastolle, että virasto hyväksyy liittojen aloitteen E14-tien jatkamisen Suomen puolelle ja tekee siitä esityksen Yhdistyneiden kansakuntien alaiselle Euroopan talouskomissiolle.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että Liikennevirasto tekee esityksen Euroopan talouskomissiolle E14-tien jatkamiseksi Suomen puolelle Pori-Tampere-Lahti-Kouvola-Vaalimaa/Venäjän raja.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------