Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
JATKOAIKA KESÄYLIOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAADINNALLE

Kokouksessaan 24.11.2014 maakuntahallitus antoi kesäyliopiston johtokunnalle tehtäväksi 28.2.2015 mennessä laatia vuosia 2015 - 2020 koskeva kesäyliopiston kehittämissuunnitelma, joka turvaa avoimen yliopisto-opetuksen opiskelumahdollisuudet maakunnassa ja jossa huomioidaan jäsenkuntien eri toimialoilta saadut lausunnot.

Kesäyliopisto toivoo, että kehittämissuunnittelulle varataan aikaa 30.4.2015 asti.

Esitys Hallitus

Kehittämissuunnitelman laadinnalle varataan aikaa 30.4.2015 saakka.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------------