Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Leppänen ja Lindström, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.1.2015.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Leppänen ja Jari Lindström.

------------------------