Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2014 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kokouksessaan 15.12.2014 maakuntavaltuusto käsitteli seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaus
2 § Elinvoimaa kehityskäytävistä - TEN-T verkon vaikutus alueen kilpailukykyyn
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
5 § Asioiden käsittelyjärjestys
6 § Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen / Freddy van Wonterghem
7 § Tulossuunnitelma 2015-2018 ja talousarvio 2015
- Lähetetty jäsenkunnille. Maakuntahallitus hyväksyy käyttösuunnitelman ja kuntamaksulaskutuksen kokouksessaan 19.1.
8 § Maakuntakaavan toteutumisen seurantaraportti 2014
9 § RR-kauden 2007-2013 tulokset ja uuden ohjelmakauden käynnistyminen
10 § Maakuntavaltuuston kokousajankohdat vuonna 2015
  - 8.6.2015 klo 11.00 Kotkassa ja 14.12. klo 11.00 Kouvolassa.
11 § Kymenlaakson kauppaa ja merialuetta koskeva kaava vahvistettu.
12 § Kokouksen päättäminen

Esitys Hallitus

Todettuaan, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus panna päätökset täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------