Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA JA KUNTAMAKSUT VUONNA 2015

Valtuusto on 15.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015. Sitovat tulostavoitteet on hyväksytty johdolle ja edunvalvonnalle (maakuntajohtaja), aluekehityksen edistämiselle (aluekehitysjohtaja), aluesuunnittelulle (suunnittelujohtaja), hallinnolle ja taloudelle (hallintopäällikkö) sekä kesäyliopistolle (rehtori). Vastuuviranhaltija on ilmoitettu suluissa.

Valtuusto on hyväksynyt maakuntahallitusta sitovasti määrärahat eli toimintakatteen luottamushenkilöhallinnon, viraston, itsehallinnoitujen projektien ja kesäyliopiston tehtäväalueille. Itsehallinnoidut projektit sisältävät liikennejärjestelmäsuunnittelun jatkuva toimintamalli - kustannuspaikan.

Taloussäännön 5 §:n 4 kohdan mukaan määrärahojen jako osamäärärahoihin tehdään talousarvion käyttösuunnitelmilla. Valtuuston hyväksymiä määrärahoja ei ole tarvetta jakaa osamäärärahoihin.

Jäsenkunnilta laskutettava kuntamaksujen määrä on 2 093 100 €, joka jakaantuu kunnittain seuraavasti:

Hamina       244 783 €

Kotka           651 245 €

Miehikkälä    17 261 €

Pyhtää          62 382 €

Virolahti        32 256 €

Iitti                 70 309 €

Kouvola      1 014 864 €

Perussopimuksen 29 §:n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.

Liite

Esityslistan liitteenä talousarvion käyttösuunnitelma 2015.

maararahaseuranta.pdf   (175kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää

- hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2015 valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisena.

- tulostavoitteiden toteuma raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja määrärahaseuranta raportoidaan neljännesvuosittain. Mahdollisista poikkeamista taloudellisessa tilanteessa raportoidaan tarvittaessa heti.

- jäsenkuntien maksuosuudet laskutetaan neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------