Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.10.-31.12.2014
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Kasarminmäki, kaava nro. 02/003, valmisteluvaiheen aineisto, 1.10.2014
 • Etelä-Savon maakuntaliitto, lausunto YVA -menettelyn soveltaminen tarpeesta Niska-ja Suolajärven säännöstelyn tarkistamishankkeessa, 1.10.2014
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto Pernoontien (mt 14618) kevyen liikenteen väylä välillä Aartapolku - Alakyläntie , Kotka, 7.10.2014
 • Virolahden kunta, lausunto Virojoen asemakaavan ajantasaistamisen kolmas vaihe, OAS ja kaavaluonnos, 10.10.2014
 • Virolahden kunta, lausunto Vaalimaan yleiskaavan ja asemakaavan muutokset, OAS ja luonnos, 17.10.2014
 • Kotkan kaupunki, lausunto NCC roads Oy:n muutoslupahakemus tilalle Kultaankivi 285-415-2-136, 27.10.2014
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Ahvenkosken Rånäsvikenin asemakaavaehdotuksesta, 7.11.2014
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Ahvenkosken osayleiskaavamuutoksen kaavaluonnoksesta, 7.11.2014
 • Miehikkälän kunta, lausunto Miehikkälän Muurikkalan pohjoisen alueen osayleiskaava, luonnos, 11.11.2014
 • Iitin kunta, lausunto Kausalan Kansantalon asemakaavan muutos, ehdotus, 11.11.2014
 • Pyhtään kunta, lausunto Keihässalmen asemakaava, OAS ja luonnos, 11.11.2014
 • Pyhtään kunta, lausunto Siltakylä-Heninlahden asemakaavamuutos, OAS ja luonnos, 11.11.2014
 • Nastolan kunta, lausunto Nastolan kunnan Uudenkylän osayleiskaavaluonnoksesta, 28.11.2014
 • Virolahden kunta, lausunto Vaalimaan yleiskaavan ja asemakaavan muutokset, ehdotus, 9.12.2014
 • Iiitin kunta, lausunto Asemakaavan muutosehdotus, Kausalan pohjoinen osa-alue, 9.12.2014
 • Ympäristöministeriö, lausunto pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiasta (11.11.2014 YM006:00/2013), 16.12.2014
 • Virolahden kunta, lausunto maa-ainesten ottamislupahakemuksesta Virolahden kunnan Virojoen kylän tilalle Kaivanto 2:543, 16.12.2014
 • Virolahden kunta, lausunto poikkeamislupahakemuksesta Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylän tilalle Kesäkylä 3:5, 16.12.2014
 • Empower PN Oy, lausunto Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n Miehikkälän 110 kV voimajohtohankkeesta, 18.12.2014
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------------